Listen/Gwrando

Follow the text in the book with these extracts

The recordings have been slowed down so that you can more easily follow the text and hear the pronunciation. As a result the voice has become a little robotic, sorry! We hope to upload an improved recording soon, or even make a full Audio-Book?

Dilyn y testun yn y llyfr gyda’r recordiadau

Mae recordiadau wedi’u harafu er mwyn eu gwneud yn haws i ddysgwr dilyn. Fel canlyniad mae’r llais wedi mynd bach yn robotiaid – sori! Rydan ni’n gobeithio gwneud recordiadau gwell yn fuan, neu efallai gwneud Llyfr-Darllen llawn?

Pages 5 – 13 in the book
Pages 29 – 31 in the book
Pages 51 – 53 in the book