Llyfr ac E-lyfr Kafka yn Gymraeg

Mae clasur Franz Kafka – Metamorffosis yn awr yn lyfr i ddysgwyr Cymraeg

Help gyda geiriau a gramadeg i bob paragraff i helpu dysgwyr Cymraeg gyda darllen.

Teitl: Metamorffosis
Awdur: Franz Kafka
ISBN: 978-1-5272-8579-8
£6, 72 tudalen, A5, clawr meddal.
Dosbarthu: Cyngor Llyfrau
Ar werth o siopau llyfrau da
ac ar-lein o gwales.com

E-lyfr: ISBN: 978-1-5272-9128-7
Fformat E-pub, £6 oddi wrth ffolio.cymru

Mae gwaith Kafka wedi’i gyfieithu ac yn awr gyda geirfa a gramadeg syml. Stori fer sy’n ddelfrydol i ddysgwyr lefel canolradd.

Clicio yma i wrando ar recordiadau sain

FRANZ KAFKA & METAMOFFOSIS

Mae gwaith unigryw Kafka gyda’r mwyaf enwog a dylanwadol yn llenyddiaeth Ewrop. Mae’r gair “Kafkaesque” yn cael ei defnyddio am bethau pob dydd sy’n abswrd a swrreal fel sydd yn llyfrau Kafka.

Mae’r stori fer Die Verwandlung (Y Metamorffosis), cyhoeddwyd yn gyntaf yn 1915, yn un o’i weithiau enwocaf.


Gyda chymorth Neue Walisische Kunst

Rydan ni’n cydnabod yn ddiolchgar cymorth caredig NWK – (Celf Newydd Cymru) sy’n cefnogi prosiectau artistig a chysylltiadau diwylliannol rhwng Cymru a’r Almaen. Mae dau o’r prif gyfranwyr i brosiect llyfr Kafka yn diwtoriaid iaith Almaeneg sy’n dysgu Cymraeg.


iawn.cymru

Prosiect cyhoeddi gan griw o bobl sy wedi dysgu Cymraeg (yn cynnwys enillydd gwobr Dysgwr y Flwyddyn), tiwtoriaid iaith a rhai sy’n dysgu Cymraeg yn awr. Dydan ni ddim yn derbyn unrhyw grantiau neu arian cyhoeddus.

Cysylltu: https://www.iawn.cymru/contact/


I gysylltu â ‘I.A.W.N. – the International Asteroid Warning Network‘ cliciwch yma: http://iawn.net/